Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A dimenzióváltásról

2009.09.28

Tandari Éva: Szavak a Csendben…

 

XII. kötet /részlet/

   

Egy másik, T. Á. testvérünk kedves felesége által említett könyv arra utal, hogy a gondolat ereje révén a Holnap mindahány várt/várható történése még megfordítható, megváltoztatható, ha egyszerre sok Tudatban fogalmazódik meg ugyanaz a pozitív Gondolati energia, vagy imádság.

   Ez egy igen szép…– álom a ti korotokban, mert sajnos már csupáncsak egy szép álom arra gondolni is, hogy egyszeriben megváltozik az „Emberi” milyenség, amiként az is csak álom, hogy az a folyamat, amelyet az eltelt évezredek alatt megfogalmaztatok, még megállítható és visszafordítható volna. Sajnos, és ezt mi magunk sajnáljuk a leginkább!

   Arra azonban ténylegesen is van módotok, hogy könnyebbé tegyétek a dimenzióváltás folyamatát, és túlélhetővé is a maradvány-emberiség számára még egy olyan Föld színén is, pontosabban a Föld-felszín alatt, amilyenné az évezredes gondolati, érzelmi és cselekedeti energiák révén azt silányítottátok.

   S. M. könyvének tényleges és lényegi mondandója ez, vagy legalábbis ez volna, ha… - és itt ismét visszaköszön az a bizonyos HA!

   Ha nem állt volna módjában a könyvet magyar nyelvre lefordíttatóknak, hogy a feladatot, és a várható történéseket akként tárják elétek, amely alkalmas az emberi éberség elaltatására. Mert sajnos ez történt. A holt-tengeri tekercsekről már szólottam korábban, amikor a Biblia kódja című, és a Nostradamus próféciáit tartalmazó könyvről szólottam. A lehetséges Jövő-képeket lehettek képesek megtalálni e könyvekben: de csak a fizikai történéseket, ám azok Szellemi oldalát nem ismerhetitek meg, annál is inkább, mert sem M. Drosnin, sem pedig Nostradamus nem a Szellemi, csak a fizikai és a tudati képeket keresték, mert nem voltak birtokában a Szellemvilág mibenléte ismeretének. Ekként nem is mint Szellemi, csak fizikai, és bizonyos fokig vallási; tehát konkrétan egyházi megközelítésben tárták elétek azon Történéseket, amelyeknek pedig éppenhogy Szellemi értelemben van és lesz elsődlegesen szerepe, mivel a dimenzióváltás nem csak fizikai, de inkább hogy Szellem-energetikai történés lesz, s nem csak a ti Bolygótokra, és nem csak a ti Naprendszeretekre, vagy Kozmikus Világ-képetekre, de mindahány mélység-szintre kihatással lesz. Tehát megmozdítja mindahány szférikus és dimenzionális szintet. Ennek következtében egy bizonyos vákuum keletkezik. A legfelső szféra, tehát a jelenlegi hetedik szféra hetedik dimenziója a Mennyei szintekhez csatolódik, s helyét az alatta lévő dimenzió veszi át. Ez egy láncreakciót indít útjára, amely a harmadik szféra legfelső, és a negyedik szféra első dimenziója közt szükségessé vált „Holt sík” megfogalmazódását fogja eredményezni, amely „Holt sík” legfelső energiapontján kell a Föld szellemi burka a Föld-testre várakozzék. Aztán a Föld-test felcsatolódása, és az ismételten egyesült Föld teljességének a negyedik szféra szintre való felemeltetése után a „Holt sík” ténylegesen is „holttá”, azaz üressé lesz, még inkább lehetetlenné téve, hogy Satana bárha megannyi energiája igénybevételével is negatív energiát lehessen képes feláramoltatni, vagy pozitív energiát magához vonzani.

   Amiként mondtam, a harmadik szférából, annak hetedik és hatodik dimenzióiból kiemelkedők, vagy a Kegyelem által kiemeltetettek már a negyedik szférában folytathatják Útjaikat, míg a harmadik szféra második, harmadik, negyedik és ötödik dimenziójáig emelkedők azokon a bizonyos pihentető, vagy oktató szinteken kapnak elhelyezést. Akik azonban még a harmadik szféra második dimenziójáig sem voltak képesek felemelkedni, vagyis még nem „stabilizálódtak” a harmadik szféra szintjén, a mélyebben lévő szinteken állókkal a Túlélők csoportjaihoz csatolódnak, azokhoz, akik a második szféra valamely szintjén rekedtek meg. Aki még a második szféra Ébredtségi fokozatát sem volt képes elérni, vagyis teljességében belerögzült a mélységben megkötő negatív elemek: gondolatok, érzések és/vagy cselekedetek által, azok a mélység szintjéhez is kell, hogy csatolódjanak. Ekként viszont a mélység is egy fokkal feljebb emelkedik, a mostani első szféra teljességgel Satana birodalmához fog tartozni, s mert hogy az ő anti-világa is csak a hét mélység-szintet foglalhatja magában, az ő világának legalsó szintje teljességgel bezárul, akként, hogy azon a szinten már csak Satana, és az általa megfogalmazott „teremtmények” tartózkodhatnak. Tehát már nem csak a legalsó szint legmélyebb pontját fogja betölteni teljességgel önmagával, hanem a legalsó szint egészét. (S még ekként, tehát „teremtményei” társaságában is csak önmagával tölti be az alsó szintet, hisz „teremtményei” is őt magát jelentik, lévén belőle áramlottak ki, mint mélység-energia lények, amelyek belé is kell visszacsatolódjanak az Idők végezetén!). Ezzel viszont már megnövekedik a távolság (mélység-sűrűségi fokozat) közte, és anti-birodalmának „lakói”: szolgái és szolgálói, csatlósai, foglyai és ezek mindahány, negatív gondolatenergiákból megfogalmazott, ekként szellemi Én-résszel nem bíró „teremtményei” közt.

 
* * *