Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csillag-testvéreinkről

2010.06.22

És Isten Lelke lebeg vala a vizek felett…

III. kötet /részlet/

 

Kép  Amint a Szavak-sorozatban már e kérdésről is szóltam,  az UFO-k és a  Fény-űrhajók közt kell és lehet is különbséget tenni, annál is inkább, mert amiként azt az utóbbi neve is elárulja, a Fény-űrhajók a magasabb szintekről és a ti fogalmaitok szerint a távoli Jövőből érkeznek (egy olyan Fény-tartományból, amelyet a ti szinteteken állók csak sokára érhetnek el – de amelyet egy percen mind elérnek, akik a lefelé vezető Útra léptek egykor), éspedig akként, hogy a Tér elemeit kiiktatva az IDŐ elemei közé a kiiktatott Tér-elemek helyére is Fény-elemet áramoltatnak.

 Ezzel szemben az UFO-k az alsóbb rendű Fény-tartományból érkeznek, azon bolygókról, amelyeken a Szellemmel bíró Úton járók előtérbe helyezték és „Isten-rangra” emelték a tudományt és a technikát, teljességgel háttérbe szorítva, majd egészében el is vetve, végezetül el is feledve mindent, ami Szellemi, s azt is, ami lelki, azaz mindent, ami Isteni: a Szeretetet, hogy ahelyett mindent a technikai tudás révén igyekezzenek elérni és megvalósítani. Tán több is mint természetes, hogy ők éppenhogy a Fény-elemeket igyekeztek kiiktatni, s éppenhogy egy-egy újabb Tér-elemet építettek be az IDŐ elemek közé. Viszont míg a Fény az anyagtalan, a Szellemi Világ-kép része, s így a Fény-űrhajók is a Fény tartományaiban maradnak, addig a Tér és az Idő a fizikai világkép részei, lévén hogy azok közé záródva, s azok végett vált a Fény-birodalom megannyi Fény-eleme mindinkább eltérővé a korábbi Tökéletes rezgésszinttől, azok a Tér-Időben utazó járművek, amelyek a ti Tér-Idő rendszeretekbe is behatoltak, a számotokra is látható érzékelési tartomány részévé lettek. Vagyis látható formában jelennek meg a ti Tér-Idő rendszeretekben, míg a Fény-űrhajók csak akkor válnak számotokra érzékelhetővé, azaz láthatóvá, ha az Űrutazók a ti Tér-Idő elemeitekbe burkolják járművüket. A különbség hatalmas e két űrbéli utazók közt, s ezek legfontosabbika éppenhogy a földiekkel való kapcsolat felvételében rejlik. 

Kép A Fény-űrhajóval érkezők ugyanis semmiképp sem sértik meg a szabad önrendelkezési Jog Törvényét, míg a mélyebb szintről érkezettek gátlás nélkül „rabolnak el” akár több órás időtartamra is embereket, hogy azokon akár komoly testi fájdalmat és/vagy pszichés megterhelést okozó, félelem ébresztésre alkalmas vizsgálatokat végezzenek, amely vizsgálatok célja egy: megismerni az emberi test működési rendszerét, hogy a nyert információk alapján megkíséreljék a maguk fajának genetikai torzulásait kiküszöbölni, amíg még erre egyáltalán módjuk van. 

 Egyes űrjárművek Utazói nem csak a testek fizikai működésére  kíváncsiak: a Tudat számukra már ismeretlen, nem tudományos értelemben vett, azaz humán működési elemeire, azaz az értelmi helyett az érzelmi megnyilvánulásokra is. Ők is a mélyebb szintről érkeztek, de ők már az Utak kezdetén felismerték: nem csak a testi változásra, de az érzelmi változásra is szükségük van ahhoz, hogy fajuk ténylegesen is Életben maradhasson. A fizikai-genetikai működési rendszer ugyanis, még ha az emberi testekből vett szövetminták alapján igyekeznek is azt korrigálni, csak ideig-óráig biztosítja a genetikailag erősen torzult fajok fennmaradását: tartós állapotváltozásra azonban semmi esélyük, míg a lelki és Szellemi erőiket is újjá nem élesztik, vagyis amíg ismételten is meg nem ismerik, meg nem értik, és meg nem élik a szót: Szeretet.

 

Kép


 

Nyomtatható változat